T 06 - 3086 1340
 
 

Wat is de Co2-ladder?

De Co2-prestatieladder is een instrument dat organisatie helpt bij het structureel wijze van reduceren van Co2. Binnen de bedrijfsvoering, in de projecten buiten en in de keten.

De Co2- prestatieladder is een CO2- managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau aan de eisen van de Co2- prestatieladder
1. Inzicht    2. Reductie    3. Transparantie  4. Participatie.

Elk jaar zal het bedrijf worden geaudit door onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling.
Door deze certificering kunnen wij bij inschrijving van nieuwe project een fictieve korting krijgen in het aanbestedingsproces. EVS is vanaf maart 2019 gecertificeerd op Co-2 niveau 3. Het streven zal in de toekomst zijn om totaal op niveau 5, het hoogst haalbare te komen.

Waarom aandacht voor CO2-uitstoot?

We horen onveranderd veel over broeikasgassen en CO2 is één van het meest voorkomende broeikasgas. Deze broeikasgassen hebben grote invloed op het klimaat en daarmee op de leefbaarheid op onze planeet.

Het is van groot belang om energie effectiever te gebruiken en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het kan ons ook voordelen bieden. Overheidsinstanties, zoals b.v. de rijksoverheid, gemeentes en provincies, “belonen” aantoonbare CO2- reducties door middel van gunningvoordeel tijdens aanbestedingen.

Er zijn dus meerdere voordelen:

 1. Het is beter voor het milieu, dus onze gezondheid en die van toekomstige generaties.
  2) We kunnen er kosten mee besparen en concurrerend blijven
  3) Bij het aanbesteden van werk hebben we voordeel als we op een hoog niveau op de prestatieladder staan.

Onze bedrijfsdoelstelling voor CO2-reductie is :
‘EVS Infrabouw B.V vermindert jaarlijs  de CO2-uitstoot met ten minste 2,8 % reduceren, in vergelijking met de CO2-footprint van 2017’.

EVS Infrabouw B.vV. neem deel aan het CO2  initiatief van “Club van 49”.
Wij willen ons onderscheiden door de reductie van 49% CO2 in 2030 waar te maken.  Dit zoals Nederland overeen is gekomen aan het Parijse klimaatakkoord. 

Beschikbaar stellen van de volgende documenten:

 

 1.  CO2 certificaat
 2. Communicatieplan-EVS
 3. Voortgangsverslag-en-energie-actieplan
 4. Voortgangs-en energie-actieplan-2019-S2
 5. Communicatieplan 2020-S2
 6. CO2-voortgangs-en-energie-actieplan 2020
 7. CO2 directiebeoordeling 2020
 8. CO2-voortgangs en energieactieplan 2020 S1