T 06 - 3086 1340
 
 

IMG 9094  IMG 9353

        IMG 0538  IMG 0540

 

• Opbreekwerkzaamheden  9.800 m2 

• Grondwerk 4.500 m3 

• Aanbrengen puinfundering 3.600 m2

• Aanbrengen asfaltverharding 1.380 ton

• Aanbrengen elementenverharding 4.100 m2