T 06 - 3086 1340
 
 

 

IMG 2454                                     IMG 3786
                                     IMG 2465

 

• Grondwerk   6.000m3

• Aanbrengen riool 1.650 m1

• Uitstroomvoorziening tpv Kademuur

• Aanbrengen Elementen verharding 9000m2

• Aanbrengen asfaltverhardingen 3000 ton

• OV werkzaamheden