Afdrukken
Hits: 2250

• Opbreekwerkzaamheden 3.800 m2 

• Grondwerk 2.600 m3

• Aanbrengen puinfundering 2.100 m2

• Aanbrengen elementen verharding 3.600 m2

• Aanbrengen asfalt verharding 2.700 m2 

• Aanbrengen riool 645 m1