Afdrukken
Hits: 2244

• Opbreekwerkzaamheden 3.400 m2

• Grondwerk  2.600 m3 

• Aanbrengen riool 315 m1

• Aanbrengen puinfundering 1.465 m2

• Aanbrengen elementenverharding 3.400 m2