Afdrukken
Hits: 1970

• Verwijderen aanwezig groen

• Opbreekwerkzaamheden 14.000 m2

• Grondwerk  24.500 m3

• Aanbrengen riool 3.400 m1 

• Aanbrengen gemaal installatie 

• Aanbrengen persleiding  150 m1 

• Aanbrengen puinfundering 18.560 m2

• Aanbrengen elementenverharding 19.500 m2 

• Aanbrengen asfaltverharding 2.400 m2

• OV werkzaamheden

• Aanbrengen bomen 65 stuks

• Aanbrengen plantsoen 3500 stuks